V pracovních dnech od 08.00-12.00 a 13.00-16.00 nabízíme na čísle 605703535 základní telefonické poradenství a pomoc při výběru vhodného typu schodiště.

Podrobnější informace lze zaslat pouze emailem. Odeslaná zpráva obvykle obsahuje doporučení k výběru schodiště, odkaz na technický list nebo informace, uvedené v parametrech na našich webových stránkách.

Podklady pro posouzení či doporučení vhodného modelu schodiště:
  • fotografie prostoru pro schodiště (celkový pohled, stropní otvor, detaily ... )
  • jednoduchý, postačí i ruční nákres situace (stropní otvor, stěny, okna, dveře ... apod.)
  • předpokládanou nebo skutečnou velikost stropního otvoru
  • výšku patra (od spodní podlahy po horní podlahu)
  • sílu stropní desky (nebo výška od spodní podlahy po strop)
  • VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO 
Kontaktní email: info@schodyplus.cz
 
Potřebujete-li detailnější informace, můžete využít tyto doplňkové služby:
 
- Zaslání detailních údajů stavebnicových schodů - výňatek z technickéhu listu   ZDARMA
- Zpracování základního návrhu provedení na zakázku
ZDARMA
- Zpracování situačního nákresu stavebnicového schodiště (bez měřítka)
1500 Kč *
- Zpracování každé požadované změny návrhu                         
2400 Kč *
- Výjezd technika a zaměření stavebnicového schodiště 3900 Kč *
- Výjezd technika a zaměření zakázkového schodiště
6000 Kč **
 
*   Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Úhrada předem předfakturou bankovním převodem

** Tuto částku (vyčíslenou bez DPH) lze v případě realizace odpočítat od ceny zakázky

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Před výjezdem technika je vhodné zaslat podklady a zajistit stavební přípravenost
  • Stavební připravenost předpokládá dokončení stropního otvoru, omítek a podloží finálních podlah
  • Pokud se zákazník neumí orientovat ve stavebních oborech, je vhodné, aby jej při komunikaci zastupoval zástupce firmy, která provádí stavební připravenost
  • Výše zmíněné služby nenahrazují práci projektantů, architektů či statiků
   

 

Všeobecné a technické požadavky pro správný výběr schodiště

Jak správně vybrat schodiště záleží z velké míry na tom, kolik máte pro umístnění schodů v domě či prostoru místa. Dle funkce se schodiště pro bydlení třídí na hlavní schodiště, určené k celodennímu použití a vedlejší či pomocné, určené pro občasné používání. Vedlejší pomocná schodiště lze řešit i tzv. stavebnicovými sestavami, kde je nutné se připůsobit parametrům výrobku.

Hlavní schodiště má obvykle sklon v rozmezí 25° - 35°. Dle normy ČSN 73 4130 by takové schodiště mělo mít nejmenší šířku schodišťového ramene 90cm. Vzájemný vztah mezi výškou h a čistou hloubkou b schodišťového stupně má být 2h+b= 63 (doporučené rozmezí je 60 až 65). Optimální a obvyklá výška jednotlivého kroku hlavního schodiště je mezi 17-18cm, nejmenší požadovaná čistá hloubka stupně je 21cm (celá stupnice i s přesahem přitom musí mít 25cm). Počet stupňů v jednom schodišťovém rameni hlavního schodiště smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť a u schodišť uvnitř bytů nejvýše 18.

Vedlejší pomocná schodiště je možno navrhnout pouze pro občasné používání omezených počtem osob. Jde například o vstup do podkroví, kde jsou místnosti na spaní, pracovna apod., nebo na půdu či střechu domu. Nejmenší požadovaná průchodná šířka ramene takového schodiště musí být 55cm a menší než u hlavních schodišť bývá také hloubka stupně. Výška jednotlivého kroku je pak obvykle mezi 21-22cm a schody jsou tak i strmější.  

 

Důležitým faktorem pro správný výběr schodiště jsou prostorové možnosti. Čím více místa máte k dispozici, tím pohodlnější a méně strmější schodiště si můžete pořídit. A naopak, pokud máte v domě či bytě málo místa, schody budou logicky strmější. Velkou roli přitom hraje celková výška podlaží (spodní podlaha - horní podlaha), síla stropu a velikost stropního otvoru. Pokud není stropní otvor dostatečně velký, hrozí špatná tzv. podchodná výška. Ta by měla být minimálně 195cm (což odpovídá velikosti postavy). Nedostatečnou a správnou velikost stropního otvoru znázorňuje vyobrazený nákres. A - nedostatečná velikost stropního otvoru  B - správná velikost stropního otvoru.

U vřetenového schodiště by stropní otvor měl být o 6-10cm větší než je vnější průměr schodiště. Úskalí, které menší stavební otvor může způsobit zobrazuje níže uvedený nákres. Mezi madlem a stěnou by měla zůstat mezera 50mm pro ruku a stoupavé zábradlí by nemělo zasahovat do stropu.

 

 

Požadavky na stropní otvor - vřetenové točité schody  [4548 KB]
Poslední aktualizace: 16.05.2017
Požadavky na stropní otvor - modulové schody  [3367 KB]
Poslední aktualizace: 16.05.2017
Doporučujeme: Region Valašsko | Dřevěné schody, schodiště z Valašska | Plovoucí podlahy | Nábytková dvířka, kuchyně |